MÜHRÜ SÜLEYMAN (YAHUDİ YILDIZI!)

DgD DİN GENEL

Süleyman (aleyhisselam)’ın mührü 6 köşeli bir yıldızdır. Kuran’ı Kerim’de Hadid suresinin 4. Ayetinde yerlerin ve göklerin 6 günde yaratıldığı bildirilmiştir. Bu mühür bu ayete işaret etmektedir. Yerlerin ve göklerin sırrı mührü Süleyman da gizilidir. Ayrıca bu mühürde nice sırlar gizlidir. Tabi su sırları ehli olanlar anlayabilir. 

Süleyman (aleyhisselam) bu mührü yüzük olarak kullanmıştır. Ecdadımız ise camilerde, tılsımlı gömleklerinde, İslami motiflerde, sancaklarda ve vefklerinde bu yıldızı sık sık kullanmışlardır. Bu yıldıza hürmet gösteren aşağılanmış ve lanetlenmiş Yahudiler bu yıldızın ne anlama geldiğini bildiklerinden ve hürmet gösterdiklerinden şu an dünyada söz sahibidirler.

Düşünün ki Allah’ın lanetlediği Yahudiler bile bu yıldızlara hürmetleri sebebiyle nelere sahip olmuşlardır. Asla ve asla bu yıldız Yahudilere atfedilmemelidir. Bu yıldızı onlara atfetmek onların değirmenine su taşımak olur.

Müslümanların çoğu bunu Yahudilerin sanmaktadır. Bilerek veya bilmeyerek bunun propagandasını yapmaktadırlar. Ecdadımız ile ilgili bu yıldızı kullandıkları için; Yahudiler içlerine sızdı gibi aslı astarı olmayan iftiralar atılmaktadır.

Be akıllı Müslüman Osmanlı 600 sene İslam’a olan hizmetinden dolayı hüküm sürmüş. Osmanlı salak mıydı ki hemen her yerde bu yıldızı kullandı ve kullanımına izin verdi. Onların akılları yok muydu? Bizde vefklerimizde bu yıldızı kullanıyoruz. Bizde mi Yahudiyiz? Ey Müslüman kardeşim uyuma! Akıllı ol! Ahmak olmak Müslüman işi değildir.

https://havasulesrar.com/resim.php?id=226

https://havasulesrar.com/resim.php?id=227

https://havasulesrar.com/resim.php?id=228

https://havasulesrar.com/resim.php?id=229

https://havasulesrar.com/resim.php?id=230

https://havasulesrar.com/resim.php?id=231

https://havasulesrar.com/resim.php?id=232

Leave a Reply