Kritik Kriminolojinin Temelleri Nelerdir?

Kriminoloji Kriminoloji, suçlular ile halk veya suç unsurları ve toplum arasında doğal olarak meydana gelen etkileşimlerin bilimsel çalışması olsa da, eleştirel kriminoloji biraz farklıdır.  Bu kriminoloji kavramı, o zamanki tarihsel ve sosyal inançlar nedeniyle tek bir suçun suç olarak kabul edildiği inancında sağlam bir temele sahiptir.  Örneğin, bunun ünlü örneklerinden biri, eşcinselliğin Birleşik Krallık’taki bireyler […]

Continue Reading