CİNLER ALEMİ – BİLİNMESİ GEREKENLER

DgD DİN GENEL

Cinler Şekil ve Suretlere Girerler

Ebu Hureyre şunu rivayet etti: Rasülüllah (s.a.v.) beni Ramazan zekatını korumakla görevlendirdi. Birisi bana geldi. Zekat hurmasından avuçlamaya başladı. Onu yakalayıp: Vallahi, seni, mutlaka Rasülüllah’ın huzuruna çıkaracağım, dedim. O da ben fakirim. Çoluk cocuğum var.Aşırı ihtiyacım var, dedi. Bunun üzerine, onu serbest bıraktım. Sabah olunca, Peygamber (s.a.v.): Ebu Hureyre! Dün geceki esiri ne yaptın diye sordu. Ben de: Allah’ın Resülü! Aşırı ihtiyacından ve çoluk çocuğundan şikayet etti. Ben de ona acıyıp serbest bıraktım dedim. Peygamber: Ancak o sana yalan söyledi.

O tekrar gelecek, dedi. Rasülüllah (s.a.v.) böyle deyince, tekrar geleceğini anladım. Onu gözetledim. Hurmadan almak üzere geldi. Onu yakaladım ve: Seni mutlaka Rasülüllah’a (s.a.v.) götüreceğim dedim. Bunun üzerine o: Bırak beni çünkü ben fakirim. Benim çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ona acıyıp serbest bıraktım. Sabah olunca Rasülüllah (s.a.v.) Ebu Hureyre esiri ne yaptın? diye sordu. Ben Allah’ın Rasülü! Aşırı ihtiyacından çoluk çocuğu olduğundan şikayet etti. Ona acıyıp serbest, bıraktım dedim.Rasülüllah (s.a.v) Ancak o sana yalan söyledi tekrardan gelecek, dedi . Onu üçüncü gün de bekledim. O yine hurma almak üzere geldi. Tekrar yakalayıp seni mutlaka Rasüllüllah’a götüreceğim dedim. Üç defadır tekrar gelmeyeceğini söylüyorsun ama tekrar geliyorsun, dedim. O: bırak da Allah’ın onlarla sana fayda vereceği bazı sözleri öğreteyim dedi. Ben: Onlar nedir? dedim.

O: Yatağına girdiğinde, Ayetel kürsi’yi oku, dedi. Böylece seninle birlikte Allah tarafından devamlı bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar, sana, hiç bir şeytan yaklaşamaz. Bunun üzerine onu serbest bıraktım.

Sabah olunca, Raülüllah (s.a.v.): Dün gece esiri ne yaptın? diye sordu. Ben de: Allah’ın Rasülü! Allah’ın onlarla bana yarar sağlayacağı bazı sözleri öğreteceğini idda etti. Ben de onu serbest bıraktım. Peygamber (s.a.v.): Nedir o sözler? diye sordu. Ben de: bana yatağına girdiğinde, başından sonuna kadar Ayetelkürsi’yi oku. Böylece, seninle birlikte Allah tarafından, devamlı bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar, sana, hiç bir şeytan yaklaşamaz, dedi. 

Sahabiler hayır öğrenmeye pek hırslıydılar– Peygamber (s.a.v.) Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ebu Hureyre! Üç günden beri konuştuğun kişinin kim olduğunu biliyor musun? dedi. Ebu Hureyre: Hayır dedi. Peygamber (s.a.v.) işte o (insan suretinde) bir şeytandır buyurdu.(1)

Hafız şöyle demiştir: Nesai’deki, Ubey b. Ka’b hadisinde şöyledir: Onun içinde hurma bulununan bir harman yeri vardı. Orayı kendisi koruyordu. Oradan hurmaların eksildiğini gördü ve şöyle anlattı: Ansızın genç delikanlı büyüklüğünde, bir hayvan gördüm. Ona sen cin misin? insan mısın? dedim. O: Ben bir cinim cevabını verdi. Ona şöyle dediği de rivayet edilmiştir. Biz, senin sadaka vermeyi sevdiğini duyduk ve senin hurmalarından almak istedik .O: Bizi sizden koruyan nedir? dedi.

Şu ayet yani Ayetel-kürsi’dir cevabını verdi. Bunu Peygamber’e söylediğinde: ”Habis (pis) doğru söylemiş”dedi. Hafız, (İbn Hacer El Askalani) daha önce geçen Ebu Said hadisini, şeytanın süret ve şekle girebileceğine delil getirmiştir. Onu görmek mümkündür ve yüce Allah’ın ”O ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler”(2) sözü onun yaratıldığındaki şekliyle ilgilidir.

Hafız başka bir yerde şöyle demiştir;  Beyhaki Menakibu’ş Şafii’de er Rabiden isnadıyla şaaifye şöyle derken duydum ; diye rivayet etmiştir. Cinleri gördüğünü iddia eden kimsenin  peygamber olması dışında şaaitliğini çürütürüz.

O şöyle de demiştir: Bu, onların yaratıldıkları süret ve şekillerde gördüklerini idda eden kimseye isnad edilir.

Hayvanların çeşitli şekillerine girdikten sonra, onlardan birisini gördüğünü idda eden kimse tenkit edilmez. Onların şekil değiştirdiğine dair haberler vardır.(3)
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:”İsrailoğullarınının maymun ve domuz şekillerine çevrildikleri gibi,yılanlar da cinlerin şekil değiştirmiş olanlarıdır.(4)Ebu Hureyre’nin rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu;”Her devenin üzerinde bir şeytan vardır. Binmek suretiyle onları emriniz altına alın. Aslında taşıtacak olan Allah’tır.(5).

İbn Teymiyye şöyle demiştir: Siyah köpek, köpeklerin şeytanıdır. Cinler, daha çok onun süretine girerler. Aynı şeytanın güçlerini diğerlerinden daha çok toplayıcıdır. Onda, sıcaklık gücü vardır.(8)

İblis, Bedir günü, Mudlic oğullarının efendisi Suraka b.Malik’in şekline girmişti. O askerleriyle birlikte müşriklerin yanına geldi. Müşriklere: Bugün insanlardan sizi yenecek yoktur. Ben, sizin komşunuzum, dedi insanlar savaş için saf olunca, Rasülüllah (s.a.v.) bir avuç toprak alıp müşriklerin yüzlerine attı. Onlar geri döndüler. Cebrail , İblise, geldi.

İblis müşriklerden birine uzattığı elini Cebrail’i görünce hemen çekti. Kendisi ve taraftarları geri döndüler. Adam:Suraka! Hani bizim komşumuz olduğunu idda ediyordun? diye sordu. O da şöyle cevap verdi: Ben sizin görmediğinizi görüyorum Ben Allah’tan korkuyorum. Allah’ın cezası ağırdır.  İşte bu, İblis melekleri gördüğünde olmuştu. Bunu İbn Abbas anlatmıştır. (9)

Şeyhulislam İbn Teymiyye şöyle der: Cinler, insan ve hayvan süretlerine girerler. Yılan, akrep, deve, sığır,davar,at,katır, eşek, kuş ve Ademoğullarının suret ve şekilerine girebilirler.(10)

(1)Buhari IV/487,V1/335,IX/55,Fethu’l Bari)

(2)Araf-27)

(3)Fethu’l Bari)

(4)İbn Hibban,Tabarani, el Mecmul Kebirde İbn Ebu Hatim El-İlel’de rivayet etmiştir)

(5)Hakim rivayet etti Elbani Sahihul Camide sahih olduğunu söyledi IV/38

(6)Müsli,Musakat,47

(7)Müslim,Nevevi,Nesai,İbn-Mace Darimi I/329

(8)Risaletü’l Cin,41)

(9)İbn Kesir Tefsiri II/317

(10)Risaletü’l Cin sf.32

Cinlerin Sebep Olduğu Hastalık ve Zararların Çeşitleri

Cinler, insanın, değişik birçok hastalığa yakalanmasına sebep olabilir. Ruhi yapısında ve huyunda değişiklik yapabilir. Onun vücuduna, parasına mülküne, ticaretine, başkalarıyla olan alakalarına ve tahsiline zarar verebilir.

Bu hastalıklar,cinnin insana musallat olma sebeplerinden birisiyle veya büyü sebebiyle olabilir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

  1. İnsanda korku ve ürküntü meydana getirmek
  2. Psikolojik ve asabi hastalıklar (Delilik, depresyon, stres, endişe, kuruntu, gerginlik, sara,hastalık ve şahsiyet bozukluğu).
  3. Organik hastalıklar (tibbi sebebi olmayan ve tıbbın tedavi edemediği organik bir hastalık)
  4. Gözlerinin önüne bazı hayaller getirmek.
  5. Aralarında bir bağ bulunan her iki kişinin arasını bozup onları birbirine düşürmek (Karı kocayı, iki ticaret ortağını, iki arkadaşı ve bir aileyi).
  6. Kadın hastalıkları (Kısırlık, kanama, adet düzensizliği ve iltihaplar).
  7. Cinsel rahatsızlıklar (Bağlama, erken boşalma).
  8. Eğlenmek ve zarar vermek için ev ve mülklere saldırma (Yangın çıkarma, eşyaları alt üst etme, evi taşlama).

Leave a Reply